Posiedzenie Komisji Szkoleniowej Pionu Męskiego

W siedzibie Polskiego Związku Koszykówki w Warszawie odbyło się w dniu 24.10.2017 r. posiedzenie Komisji Szkoleniowej Pionu Męskiego.

news

Uczestniczyli w nim:
Kazimierz Mikołajec - Przewodniczący Komisji Szkoleniowej,
Jerzy Szambelan - Wiceprzewodniczący Komisji Szkoleniowej PM,
Dawid Mazur - Sekretarz Komisji Szkoleniowej PM,
Eugeniusz Kijewski - członek komisji,
Jarosław Czekała - członek komisji,
Ryszard Pietruszak - członek komisji.

W trakcie spotkania poruszano zagadnienia zgodne z przyjętym programem, koncentrując się na:
- ocenie startu młodzieżowych kadr narodowych w 2017 roku,
- omówieniu wniosków dotyczących szkolenia centralnego męskich młodzieżowych kadr narodowych w 2018 roku,
- kwestiach unifikacji szkolenia poprzez ocenę podjętych działań,
- koncepcji szkolenia i doszkalania trenerów - analiza systemu, propozycja zmian.

udostępnij