Posiedzenie Komisji Szkoleniowej Pionu Żeńskiego

W dniu 23.10.2017 r. (poniedziałek) w siedzibie Polskiego Związku Koszykówki w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Szkoleniowej Pionu Żeńskiego.

W spotkaniu uczestniczyli:
Kazimierz Mikołajec - Przewodniczący Komisji Szkoleniowej,
Iwona Jabłońska - Wiceprzewodnicząca Komisji Szkoleniowej,
Krzysztof Janik - członek komisji,
Marcin Korpolewski - członek komisji,
Robert Pieczyrak - członek komisji,
Roman Skrzecz - członek komisji,
Grzegorz Zieliński - członek komisji.

W trakcie spotkania poruszono min. następujące zagadnienia:
- podsumowano zmiany wprowadzone do regulaminów, które były wnioskowane przez Komisję,
- dokonano oceny startu żeńskich młodzieżowych kadr narodowych w 2017 roku (U20K, U18K, U16K),
- omówione zostały wnioski sztabów szkoleniowych KN (U20K, U18K, U16K), dotyczących szkolenia centralnego,
- omówione zostały dotychczasowe działania w zakresie unifikacji szkolenia centralnego,
- omówiona zostały koncepcja szkolenia i doszkalania trenerów - analiza systemu, propozycja zmian.

udostępnij