RODO w sporcie

Szanowni Państwo w związku z wejściem w dniu 25 maja br. nowej ustawy o ochronie danych osobowych RODO istnieje możliwość wzięcia udziału w Szkoleniu "RODO w sporcie", które odbędzie się 7 czerwca w Poznaniu.

news

Nowa ustawa reguluje kwestie związane z zarządzaniem, administracją i przechowywaniem danych osobowych. RODO wprowadza również kary i sankcje prawne, związane z nieprzystosowaniem działań wymogów ustawy.

 

W związku z tym, że konieczność wdrożenia nowej polityki RODO dotyczy wszystkich organizacji, które zajmują się przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych, szkolenie to skierowane kierowane jest do:

- klubów sportowych
- związków sportowych i federacji
- stowarzyszeń i fundacji działających sporcie
- sponsorów sportu
- przedstawicieli jednostek samorządowych
- organizatorów wydarzeń sportowych,
- firm działających w sporcie - producentów i dystrybutorów sprzętu, dostawców usług itd.

Podczas szkolenia poruszana będzie następująca tematyka:

Blok 1 - Prawne aspekty RODO w sporcie:

- Pojęcie danych osobowych.
- Przedmiotowy zakres zastosowania.
- Podmiotowy zakres zastosowania - w tym status klubów, podmiotów działających w zakresie sportu.
- Podstawowe zasady ochrony danych osobowych.
- Szczegółowe obowiązki administratora, pozyskiwanie zgód na przetwarzanie danych.
- Powierzenie przetwarzania danych osobowych - zasady i odpowiedzialność administratora oraz procesora.
- Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Blok 2 - Nowe technologie a RODO w sporcie:

- Wpływ RODO na marketing internetowy - porządkuje czy przeszkadza?
- W firmie czy outsourcing - czyli przechowywanie zbiorów danych w formie elektronicznej.
- RODO a maile, chmury i aplikacje typu SAAS - co sprawdzać i czego wymagać od dostawców.
- Bezpieczne przesyłanie danych.
- Zbieranie danych osobowych - praktyczne wskazówki.

Blok 3 - RODO w zarządzaniu sportem:

- Sposoby pozyskiwania baz danych.
- Wpływ RODO na działalność marketingową i współpracę z partnerami/sponsorami.
- Informatyczne systemy zarządzania bazami danych.
- RODO a formy zawierania umów online.
- Etapy wdrożenia RODO a procesy biznesowe.

Koszty uczestnictwa przy zgłoszeniach indywidualnych:

Udział 1 osoby - 350 zł netto
Udział 2 osób - 600 zł netto
Udział 3 osób - 900 zł netto

 

Przy zbiorowym zgłoszeniu z PZKosz można uzyskać, preferencyjne warunki.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: b.slominski@pzkosz.pl do 03 czerwca br do godziny 20:00.

udostępnij