Nowy kurs na licencje trenerskie B i C!

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach organizuje kurs trenerski na licencję B i C według programu i wytycznych Polskiego Związku Koszykówki.

news

Pierwszy zjazd odbędzie się w terminie 25-29 czerwca br.. Kontynuacja kursu zaplanowana jest na wrzesień.
Szczegółowe informacje zawarte są w ofercie (załączniki).
Zgłoszenie należy przesłać w formie elektronicznej (skan) za pomocą wypełnionego formularza (załącznik) do dnia 20 czerwca.
Rozpoczęcie kursu uwarunkowane jest odpowiednią ilością zgłoszonych uczestników.

PODANIE O PRZYJĘCIE NA KURS

OFERTA LICENCJA B

OFERTA LICENCJA C

 

udostępnij