Zaproszenie do składania ofert

Polski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn podających piłki do koszykówki Dr. Dish CT.

news

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa maszyn podających piłki do koszykówki Dr. Dish CT na terenie Polski w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia;
- zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanym przez Zamawiającego oraz przekazanie instrukcji obsługi.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PDF

ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO PDF

udostępnij