Zaproszenie do składania ofert

Polski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę GPS-APEX STATSPORTS – Systemu monitoringu GPS w sportach zespołowych.

news

Przedmiotem zamówienia jest:

sprzedaż i dostawa GPS-APEX STATSPORTS – Systemu monitoringu GPS w sportach zespołowych. Zastaw bezprzewodowego monitorowania i rejestracji w czasie rzeczywistym prędkości, przemieszczeń, przyspieszeń, opóźnień, zderzeń, symetrii kroków, zmiany kierunku i częstości rytmu serca zawodników. Na podstawie danych można określać obciążenia treningowe i weryfikować proces szkolenia. System czujników GPS z wbudowanymi akcelerometrami, według wymagań wskazanych w do zaproszenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

udostępnij