Zaproszenie do składania ofert

Polski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu sportowego wraz z możliwością ubiegania się o tytuł Partnera Technicznego programu Koszykarskich Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży.

news

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ubiorów oraz akcesoriów sportowych do ośrodków KOSSM PZKosz na terenie Polski, w latach 2022-2026.


Oferent dodatkowo może ubiegać się o tytuł Partnera Technicznego programu Koszykarskich Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży i będzie miał prawo do posługiwania się tym tytułem w okresie obowiązywania umowy - pod warunkiem zawarcia przez Zamawiającego umowy z Ministerstwem właściwym do spraw Sportu i Turystyki dot. utworzenia ośrodków KOSSM w latach 2022-2026. W tym celu należy przedstawić dodatkowo model sponsoringowy i współpracy marketingowej, jednak nie będzie to miało wpływu na ocenę oferty.

 

UWAGA!!! TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA 4 MAJA DO GODZINY 15.00

 

Zaproszenie WORD

Zaproszenie PDF

Załącznik 2 WORD

Załącznik 2 PDF

Załącznik 3 WORD

Załącznik 3 PDF

Załącznik 4 WORD

Załacznik 4 PDF

udostępnij