Konkurs na trenera asystenta

Wydział Szkolenia Departamentu Sportu Polskiego Związku Koszykówki ogłasza konkurs na stanowisko trenera asystenta w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZKosz we Władysławowie (ul. Żeromskiego 52; 84-120 Władysławowo).

news

1. Główne zadania i obowiązki:
a) odpowiedzialność za przebieg procesu treningowego ustalonego z trenerem głównym,
b) raportowanie procesu treningowego,
c) współpraca z trenerem głównym oraz pozostałymi członkami sztabu szkoleniowego
d) wspieranie zawodników w zakresie procesu treningowego oraz startowego – mecze mistrzowskie,
e) promowanie szkoły,
f) systematyczne podnoszenie kwalifikacji trenerskich.

2. Warunki pracy:
a) umowa o pracę na czas nieokreślony od 01.09.2021;
b) kwota wynagrodzenia do negocjacji - ustalona na indywidualnym spotkaniu.

3. Wymagania konieczne:
a) wykształcenie wyższe pedagogiczne;
b) udokumentowane wykształcenie z zakresu trenera koszykówki (studia podyplomowe, kursy, szkolenia, staże itp.);
c) gotowość do pracy na wyłączność dla Polskiego Związku Koszykówki (praca w innych podmiotach wymaga pisemnej zgody);
d) umiejętność pracy na komputerze: obsługa podstawowych programów pakietu MS Office;
e) umiejętność posługiwania się programami do analizy i edycji video;

4. Wymagania pożądane:
a) doświadczenie w pracy trenera koszykówki,
b) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na podstawie podstawowym;
c) gotowość do pracy w szkoleniu centralnym PZKosz w okresach poza zajęciami programowymi SMS PZKosz Władysławowo (np. w okresie wakacji szkolnych);
d) posiadanie prawa jazdy kat. B.;
e) prowadzenie strony internetowej i mediów społecznościowych

5. Wymagane dokumenty oraz opracowania i oświadczenia (na piśmie):
a) CV zawierające też przebieg i osiągnięcia w pracy trenerskiej;
b) oświadczenie o niekaralności;
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia trenerskie

6. Termin i miejsce składania ofert:
a) dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres: j.kociolek@pzkosz.pl ;
b) po otrzymaniu oferty przedstawiciel pracodawcy skontaktuje się z zainteresowanym kandydatem i powiadomi o dalszej procedurze.
c) w razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem szkoły tel. +48 508 175 575.

udostępnij