Zaproszenie do składania ofert

Polski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu multimedialnego dla Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki w ramach programu „Młode Asy Parkietów".

news

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych do ośrodków SMOK PZKosz na terenie Polski (zał. 3), w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia ofertowego należy przesłać, na adres: m.szelagowski@pzkosz.pl oraz pzkosz@pzkosz.pl do dnia 19.10.2021 r. do godz. 15:00.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

udostępnij