Zaproszenie do składania ofert

Polski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu sportowego dla Koszykarskich Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży w ramach programu „Młode Asy Parkietów".

news

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego do ośrodków KOSSM PZKosz na terenie Polski (załącznik nr 3), w ilości i o wymaganiach wskazanych w załączniku nr 2 do Zaproszenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia ofertowego należy przesłać, na adres: m.szelagowski@pzkosz.pl oraz pzkosz@pzkosz.pl do dnia 14.11.2022 r. do godz. 12:00.

 

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami (.zip)

udostępnij