Zaproszenie do składania ofert

Polski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego dla ośrodków SMOK, KOSSM oraz WOK w ramach programu „Młode Asy Parkietów".

news

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych z zainstalowanym oprogramowaniem do ośrodków PZKosz w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia ofertowego należy przesłać, na adres: m.szelagowski [at] pzkosz.pl oraz pzkosz [at] pzkosz.pl do dnia 31.08.2023 r. do godz. 12:00

udostępnij