Zaproszenie do składania ofert

Polski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert na dostawę piłek oraz akcesoriów sportowych dla ośrodków SMOK, KOSSM oraz WOK w ramach programu „Młode Asy Parkietów".

news

Przedmiotem zamówienia jest dostawa piłek i akcesoriów sportowych do ośrodków PZKosz w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia.

Oferent dodatkowo może ubiegać się o tytuł „Partnera Technicznego projektu Młodych Asów Parkietów” i będzie miał prawo do posługiwania się tym tytułem w okresie obowiązywania umowy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia ofertowego przesłać na adres email: o.szumelda-krzycka [at] pzkosz.pl w terminie do dnia 20.10.2023 r. do godz. 12:00. (w formie skanów lub z podpisem elektronicznym).

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

udostępnij