Zaproszenie do składania ofert

Polski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego dla ośrodków SMOK, KOSSM oraz WOK w ramach programu „Młode Asy Parkietów".

news

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych z zainstalowanym oprogramowaniem do ośrodków PZKosz w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia ofertowego należy przesłać, na adres: o.szumelda-krzycka [at] pzkosz.pl oraz pzkosz [at] pzkosz.pl do dnia 25.10.2023 r. do godz. 12:00

Zaproszenie do składania ofert.pdf
Zaproszenie do składania ofert.doc
Załącznik 1.pdf
Załącznik 1.doc
Załącznik 2.pdf
Załącznik 2.doc

Wskaźnik punktowy procesora AMD 5 5500U w testach CPU MARK

UWAGA!!! W zaproszeniu doprecyzowano kwestię wydajności procesora.

udostępnij