Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Polski Związek Koszykówki informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na dostarczenie sprzętu komputerowego z dnia 18 października 2023, wybrano ofertę wykonawcy

news

iCOD.pl Sp. z o. o ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko Biała.


W oparciu o kryterium, którym była najniższa cena oferta okazała się najkorzystniejsza.

udostępnij