Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Polski Związek Koszykówki informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na dostarczenie piłek oraz akcesoriów sportowych dla uczestników programów WOK, SMOK i KOSSM z dnia 13 października 2023 r, gdzie dodatkowo oferent może ubiegać się o tytuł „Partnera Technicznego programów Młode Asy Parkietów” wybrano ofertę wykonawcy.

news

SMJ sport sp. z o.o. ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa

Złożona oferta okazała się najkorzystniejsza.

udostępnij