Rekrutacja na kurs trenera w Katowicach - licencja C

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach we współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki uruchamia kursu trenera koszykówki na licencję C.

news

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 25 listopad 2023 r. (zjazdy weekendowe, zajęcia w trybie hybrydowym: stacjonarne i zdalne)

Miejsce realizacji zajęć: AWF Katowice ul. Mikołowska 72 a

Cena za cały kurs (160 godzin dydaktycznych): 3000 zł (cena w roku akademickim 2023/2024)

W cenie kursu:

zajęcia praktyczne oraz teoretyczne (w ramach części specjalistycznej i ogólnej kursu)
zajęcia z wykwalifikowaną kadrą trenerską (trenerzy z listy wykładowców PZKosz z licencją A)
egzamin końcowy
legitymacja trenera koszykówki - licencja C uprawniająca do uzyskania licencji Polskiego Związku Koszykówki

Uzyskanie kwalifikacji trenera sportu z licencją C umożliwia:

planowanie i realizacja treningu sportowego,
udział zawodników we wszystkich rodzajach zawodów w koszykówce (w tym organizowanych przez PZKosz)
możliwość dalszego rozwoju - udział w kursie Trenera Koszykówki na licencję B w porozumieniu z Polskim Związkiem Koszykówki

Kandydat na kurs trenera sportu na licencję C musi posiadać:

Co najmniej wykształcenie średnie
Odpowiedni stan zdrowia

Wymagane dokumenty:

Dwa podania, na teorię ZAPISZ SIĘ (teoria) i praktykę ZAPISZ SIĘ (praktyka)
lub wyślij podania poprzez email
Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów.
Zdjęcie w wersji elektronicznej zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5cm w wersji elektronicznej, należy przesłać na adres: j.haber [at] awf.katowice.pl
Oświadczenie o stanie zdrowia.
Kurs zostanie uruchomiony pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób.

Informacje i zapisy:

awf.katowice.pl (szczegóły na portalu ACK)
j.haber [at] awf.katowice.pl
(32) 207 51 19

udostępnij