Kursy trenerskie na licencje B i C w Łodzi

Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi, przy współpracy z AKS SMS Łódź, prowadzi nabór na kurs dla kandydatów na trenerów koszykówki. Absolwenci kursu mogą otrzymać licencję: B i C. Kurs organizowany jest na podstawie licencji nadanej przez Polski Związek Koszykówki.

news

Kursanci zdobędą niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do pełnienia roli pierwszego trenera lub asystenta w zespołach w rozgrywkach prowadzonych przez PZKosz oraz WZKosze.

Licencja kat B uprawniać będzie do prowadzenia w roli pierwszego trenera lub asystenta trenera w rozgrywkach: – 1 Ligi Kobiet, – 1 Ligi Mężczyzn, – 2 Ligi Mężczyzn, – pracy w ramach pozostałych uprawnień przypisanych licencją C, oraz w Ekstraklasie Mężczyzn i Kobiet (jeśli w klubie jest już co najmniej jeden trener z licencją A)

Licencja kat C uprawniać będzie do prowadzenia w roli pierwszego trenera, w rozgrywkach: – 2 Ligi Kobiet, – rozgrywkach młodzieżowych.

Po zdanym egzaminie końcowym kursanci otrzymają CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU LICENCJA B lub C wydany przez SMS, na podstawie którego Polski Związek Koszykówki wyda legitymację trenera.

Wymagania dla uczestników kursu: – minimum 18 lat, – co najmniej średnie wykształcenie (kopia świadectwa maturalnego/ ukończenia szkoły średniej), – dobra ogólna sprawność fizyczna i posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu techniki koszykówki, – licencja C w przypadku starania się o licencję B,.

Ilość zajęć: – licencja C – 3 zjazdy, – licencja B – 4 zjazdy. Zjazdy odbywać się będą w cyklach piątek – niedziela. Pierwsze zajęcia zaplanowane w dn. 8-10 marca 2024r. Początek 8 marca w piątek o godz. 16.

Terminy kolejnych zjadów: 15-17 marca, 22-24 marca, 5-7 kwietnia (dla licencji B)

Zjazdy odbywać się będą na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi przy ul. Milionowej 12.

Forma zaliczenia: – zaliczenie z części ogólnej + egzamin z części specjalistycznej (teoria i praktyka dyscypliny sportowej), – uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Nabór uczestników kursu trwa. W momencie zgłoszenia należy przesłać e-mailem jedynie wypełniony formularz oraz potwierdzenie przelania na konto odpowiedniej kwoty. Na pierwszy zjazd należy zabrać ze sobą resztę dokumentów w wersji papierowej. Liczba miejsc ograniczona! Zapisy wg zasady „kto pierwszy ten lepszy”.

Opłaty należy wpłacić na rachunek bankowy: 05 1600 1462 1030 5743 2000 0002. W tytule przelewu należy wpisać: Kurs trenerski 2024 – Licencja B (lub C) oraz imię i nazwisko kursanta. Jest możliwość rozłożenia płatności na dwie raty.

Koszt poszczególnych poziomów kursu to: -na licencję B 4 000 zł, -na licencję C 3 000 zł. W cenę kursu nie są wliczone wyżywienie i nocleg oraz wydanie legitymacji przez PZKosz.

Więcej informacji dotyczących systemów szkolenia i doszkalania trenerów, na oficjalnej stronie PZKosz, https://szkolenie.pzkosz.pl/szkolenie-wymagane-licencje.html

Do pobrania formularz w wersji:

PDF – Formularz zgłoszeniowy na kurs koszykówki WORD – Formularz zgłoszeniowy na kurs koszykówki

Więcej szczegółów pod numerami telefonów oraz mailowo: – Mirosław Trześniewski – 602 611 816 – Elżbieta Nowak – 602 195 375 – e-mail: biuro [at] akssmslodz.pl

udostępnij