Pion konsultacyjno-programowy

Pion konsultacyjno-programowy

Komisja szkoleniowa – pion męski

Marcin Korpolewski
Eugeniusz Kijewski - v-ce przewodniczący
Marek Popiołek - sekretarz
Daniel Puchalski
Tomasz Niedbalski
Piotr Zych
Janusz Kociołek
Kazimierz Mikołajec - przewodniczący

Komisja szkoleniowa – pion żeński

Eugeniusz Kijewski - v-ce przewodniczący
Marcin Korpolewski
Karol Gryko - sekretarz
Robert Pieczyrak
Grzegorz Zieliński
Robert Steciuk
Krzysztof Iwański
Kazimierz Mikołajec - przewodniczący

Komisja ds. mini - koszykówki

Eugeniusz Kijewski - v-ce przewodniczący
Marcin Korpolewski
Maciej Szelągowski - sekretarz
Małgorzata Czerlonko
Jarosław Pasieczny
Marek Ruciński
Jarosław Czekała
Monika Tomaczkowska
Kazimierz Mikołajec - przewodniczący

Komisja ds. koszykówki 3x3

Marcin Korpolewski - przewodniczący
Bartłomiej Wojdak - z-ca przewodniczącego
Bartłomiej Koziatek - sekretarz
Przemysław Żółtowski
Marek Maliszewski
Paweł Kryzan
Ryszard Cudak
Łukasz Janczar
Marcin Kotowski
Filip Kenig
Piotr Wójcik