Program szkolenia dla KOSSM

Program szkolenia dla KOSSM

Koszykarskie Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży (Program Ogólny)

Zakresy umiejętności w klasach VI - VII