Szkolenie trenerów Kadr Narodowych!

W dniach 12-14.04.2017 w Spale odbyło się szkolenie trenerów Kadr 

Narodowych.
news

W dniach 12-14.04.2017 w Spale odbyło się szkolenie trenerów Kadr
Narodowych, podczas którego omówiono wszystkie kwestie związane z pracą
przy młodzieżowych reprezentacjach narodowych w 2017 roku. W szkoleniu
wzięło udział 25 osób a uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor Sportowy
PZKosz Kazimierz Mikołajec, Koordynator Pionu Żeńskiego Roman Skrzecz,
Koordynator Pionu Męskiego Ryszard Pietruszak oraz Koordynatorzy Pionów
Motorycznych Mirosław Cygan i Remigiusz Rzepka. Następnie trenerzy
główni oraz przygotowania motorycznego w poszczególnych sesjach
rozmawiali o zagadnieniach organizacyjnych i szkoleniowych, które
przyczyniają się do ciągłego podnoszenia jakości pracy młodzieżowych
reprezentacji narodowych.

udostępnij