Nowy system szkolenia dla najzdolniejszej młodzieży

Nowy System Szkolenia Centralnego Polskiego Związku Koszykówki został zatwierdzony przez Zarząd PZKosz. Założenia organizacyjne przyjęli także koordynatorzy Gimnazjalnych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży.
news

W oparciu o wytyczne Ministerstwa Sportu i Turystyki na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Koszykówki 10 grudnia 2013 roku zatwierdzono nowy System Szkolenia Centralnego. Obejmie on szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w kategoriach wiekowych U13 (Kadra Wojewódzka Młodzika) oraz U14 i U15 (Gimnazjalne Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży).

12 grudnia w siedzibie Polskiego Związku Koszykówki odbyło się spotkanie z udziałem koordynatorów GOSSM-ów, których reprezentowali: Konrad Budka - Warszawa, Marek Jarecki - Stalowa Wola, Marek Juszkiewicz - Katowice, Marcin Korpolewski - Gdynia i Sopot, Piotr Kulpeksza - Bydgoszcz, Piotr Łukawski - Warszawa oraz Piotr Pasieczny - Kraków). PZKosz reprezentowali: Jacek Jakubowski (Sekretarz Generalny PZKosz), Marcin Widomski (Członek Zarządu PZKosz) oraz przedstawiciele Wydziału Szkolenia Departamentu Sportu PZKosz.

Na spotkaniu przedstawiono nową koncepcję szkolenia uzdolnionej młodzieży w oparciu o GOSSM-y oraz przyjęto założenia organizacyjne według których Gimnazjalne Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży będą działać w najbliższych latach.

W nowym systemie planowane są, tak jak dotychczas, cztery ośrodki żeńskie (Bydgoszcz, Gdynia, Kraków, Warszawa) oraz cztery męskie (Katowice, Sopot, Stalowo Wola, Warszawa).

- Tylko dobra koordynacja działań oraz wysoka znajomość tematu przez trenerów (koordynatorów) realizujących wzmiankowany program może być przyczynkiem do powodzenia wdrażanego projektu – uważa Grzegorz Bachański, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

- Obecni koordynatorzy to trenerzy z dużym stażem, mający wieloletnie doświadczenie zarówno w trenowaniu i wyszukiwaniu utalentowanej młodzieży jak i w pracy organizacyjnej związanej z młodzieżowymi ośrodkami koszykówki. Po 1 stycznia 2014 wraz z przedstawicielami okręgowych związków koszykówki będziemy ów program uszczegóławiać oraz dopracowywać kwestie pozostające do wyjaśnienia a związane z kontynuacją szkolenia centralnego dla roczników 1999,2000 i 2001. Mogę tylko stwierdzić, a jestem po rozmowie z Panem Ministrem Biernatem w dniu dzisiejszym, że nasz projekt zyskuje duże uznanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a to nie koniec nowych, ogólnopolskich projektów, jeśli chodzi o koszykówkę młodzieżową. Mamy już złożone w MSiT i zatwierdzone do realizacji kolejne, ciekawe projekty – zapowiada Prezes Bachański.

udostępnij