Wydział Szkolenia Kontakty

Biuro Wydziału Szkolenia PZKosz
 

Dyrektor Sportowy Kazimierz Mikołajec
e-mail: k.mikolajec@pzkosz.pl
tel.: 885 855 847

Logistyka kadr żeńskich Karol Gryko
e-mail: k.gryko@pzkosz.pl
tel.: 504 148 465

Logistyka kadr męskich Michał Brokosz
e-mail: m.brokosz@pzkosz.pl
tel.: 505 268 929

Logistyka kadr męskich Dawid Mazur
e-mail: d.mazur@pzkosz.pl
tel.: 660 414 700

Koordynator Programów KOSSM i SMOK - Maciej Szelągowski
e-mail: m.szelagowski@pzkosz.pl
tel.: 885 881 813

Koordynator Kadr 3x3
Bartłomiej Wojdak
e-mail: b.wojdak@pzkosz.pl
tel.: 885 775 662

Koordynator Kształcenia Trenerów Arkadiusz Korek
e-mail: a.korek@pzkosz.pl
tel.: 505 119 679

Koordynator administracyjny Programu KOSSM i SMOK – Pion Męski Olivia Szumełda - Krzycka
e-mail: o.szumelda-krzycka@pzkosz.pl
tel.: 885 881 001

Administrator KOSSM i SMOK – Pion Żeński Karol Gryko
e-mail: k.gryko@pzkosz.pl
tel.: 504 148 465

Koordynator Regionalny (Wschód) KOSSM i SMOK - Grzegorz Chodkiewicz
e-mail: g.chodkiewicz@pzkosz.pl

Koordynator Regionalny (Południowy - zachód) KOSSM i SMOK - Ryszard Poznański
e-mail: r.poznanski@pzkosz.pl

Koordynator Regionalny (Północny - zachód) KOSSM i SMOK - Krzysztof Koziorowicz
e-mail: k.koziorowicz@pzkosz.pl

Koordynator Regionalny (Północny - wschód) KOSSM i SMOK - Bogdan Zamośny
e-mail: b.zamosny@pzkosz.pl

Koordynator Regionalny (Wschód) KOSSM i SMOK - Mariusz Świerk
e-mail: m.swierk@pzkosz.pl

Koordynator Regionalny (Południowy - wschód) KOSSM i SMOK - Ewelina Kobryn
e-mail: e.kobryn@pzkosz.pl

Koordynator Regionalny (Centrum - zachód) KOSSM i SMOK - Magdalena Leciejewska
e-mail: m.leciejewska@pzkosz.pl

Koordynator Regionalny (Centrum - wschód) KOSSM i SMOK - Paulina Madej
e-mail: p.madej@pzkosz.pl

Koordynator Pionu Motorycznego - Remigiusz Rzepka
e-mail: rehabilitacja@fizjofit.pl
tel.: 694 483 121

Koordynator Pionu Medycznego - Mirosław Nosowicz
e-mail: m.nosowicz@pzkosz.pl
tel.: 885 881 012

Sprawy Sprzętowe - Maciej Krupiński
e-mail: m.krupinski@pzkosz.pl
tel.: 885 881 010