Wydział Szkolenia Kontakty

Biuro Wydziału Szkolenia PZKosz
 

Karol Gryko k.gryko [at] pzkosz.pl
Dyrektor Wydziału Sportowego Biura PZKosz
tel.: 885 881 814
 

Maciej Gordon m.gordon [at] pzkosz.pl
Koordynator Sportowy Kadr Żeńskich 5x5
tel.: 501 866 429

Andrzej Kierlewicz a.kierlewicz [at] pzkosz.pl
Koordynator Sportowy Kadr Męskich 5x5
tel.: 501 011 370

Bartłomiej Wojdak b.wojdak [at] pzkosz.pl
Koordynator Sportowy 3x3
tel.: 885 775 662

Sebastian Fronczak s.fronczak [at] pzkosz.pl
Logistyka Kadr Żeńskich 5x5
tel.: 504 938 492

Andrzej Sasin a.sasin [at] pzkosz.pl
Logistyka Kadr Męskich 5x5
tel.: 505 137 947

Adrian Rusak a.rusak [at] pzkosz.pl
Logistyka Kadr 3x3
tel.: 600 689 023

Dawid Mazur d.mazur [at] pzkosz.pl
Pion Kształcenia Trenerów
tel.: 660 414 700

Arkadiusz Korek a.korek [at] pzkosz.pl
Pion Kształcenia Trenerów
tel.: 505 119 679

Maciej Szelągowski m.szelagowski [at] pzkosz.pl
Koordynator Programu Młode Asy Parkietów (KOSSM, SMOK i WOK)
tel.: 885 881 813

Olivia Szumełda-Krzycka o.szumelda-krzycka [at] pzkosz.pl
Koordynator Administracyjny Pionu Żeńskiego Programu Młode Asy Parkietów (KOSSM, SMOK i WOK)
tel.: 885 881 001

Beata Dudkiewicz b.dudkiewicz [at] pzkosz.pl
Koordynator Administracyjny Pionu Męskiego Programu Młode Asy Parkietów (KOSSM, SMOK i WOK)
tel.: 885 855 745

Grzegorz Chodkiewicz g.chodkiewicz [at] pzkosz.pl
Koordynator Regionalny (Wschód) KOSSM i SMOK

Ryszard Poznański r.poznanski [at] pzkosz.pl
Koordynator Regionalny (Południowy - zachód) KOSSM i SMOK

Krzysztof Koziorowicz k.koziorowicz [at] pzkosz.pl
Koordynator Regionalny (Północny - zachód) KOSSM i SMOK

Bogdan Zamośny b.zamosny [at] pzkosz.pl
Koordynator Regionalny (Północny - wschód) KOSSM i SMOK

Mariusz Świerk m.swierk [at] pzkosz.pl
Koordynator Regionalny (Wschód) KOSSM i SMOK

Ewelina Kobryn e.kobryn [at] pzkosz.pl
Koordynator Regionalny (Południowy - wschód) KOSSM i SMOK

Magdalena Leciejewska m.leciejewska [at] pzkosz.pl
Koordynator Regionalny (Centrum - zachód) KOSSM i SMOK

Paulina Madej p.madej [at] pzkosz.pl
Koordynator Regionalny (Centrum - wschód) KOSSM i SMOK

Mirosław Cygan m.cygan [at] pzkosz.pl
Koordynator Pionu Motorycznego Żeńskiego 
tel.: 608 425 254

Dominik Narojczyk [at] pzkosz.pl
Koordynator Pionu Motorycznego Męskiego
tel.: 502 092 367

Mirosław Nosowicz m.nosowicz [at] pzkosz.pl
Koordynator Pionu Medycznego 
tel.: 885 881 012

Maciej Krupiński m.krupinski [at] pzkosz.pl
Kierownik Kadr Seniorskich/Koordynator zamówień sprzętu
tel.: 885 881 010