Wydział Szkolenia Kontakty

Biuro Wydziału Szkolenia PZKosz
 

Karol Gryko k.gryko [at] pzkosz.pl
Dyrektor Wydziału Sportowego Biura PZKosz
tel: 885 881 814

Bartłomiej Wojdak b.wojdak [at] pzkosz.pl
Członek Zarządu ds. 3x3
tel: 885 775 662

Maciej Szelągowski m.szelagowski [at] pzkosz.pl
Zastępca Dyrektora Sportowego PZKosz, Logistyka Kadr Męskich 5x5
tel: 885 881 813

Maciej Gordon m.gordon [at] pzkosz.pl
Koordynator Sportowy Kadr Żeńskich 5x5
tel: 501 866 429

Andrzej Kierlewicz a.kierlewicz [at] pzkosz.pl
Koordynator Sportowy Kadr Męskich 5x5
tel: 501 011 370

Adrian Rusak a.rusak [at] pzkosz.pl
Logistyka męskich Kadr 3x3
tel: 600 689 023

Bartłomiej Koziatek b.koziatek [at] pzkosz.pl
Logistyka żeńskich Kadr 3x3
tel: 783 152 317

Dawid Mazur d.mazur [at] pzkosz.pl
Pion Kształcenia Trenerów
tel: 660 414 700

Arkadiusz Korek a.korek [at] pzkosz.pl
Pion Kształcenia Trenerów
tel: 505 119 679

Olivia Szumełda-Krzycka o.szumelda-krzycka [at] pzkosz.pl
Koordynator Programu Młode Asy Parkietów (KOSSM, SMOK i WOK)
tel: 885 881 001

Magdalena Bibrzycka-Dębska m.bibrzycka [at] pzkosz.pl
Koordynator Administracyjny Pionu Męskiego Programu Młode Asy Parkietów (KOSSM,
SMOK i WOK)
tel: 885 855 745

Karina Kamińska k.kaminska [at] pzkosz.pl
Koordynator Administracyjny Pionu Żeńskiego Programu Młode Asy Parkietów (KOSSM, SMOK i WOK)
tel: 885 881 004

Grzegorz Chodkiewicz g.chodkiewicz [at] pzkosz.pl
Koordynator Regionalny (Wschód) KOSSM i SMOK

Ryszard Poznański r.poznanski [at] pzkosz.pl
Koordynator Regionalny (Południowy - zachód) KOSSM i SMOK

Krzysztof Koziorowicz k.koziorowicz [at] pzkosz.pl
Koordynator Regionalny (Północny - zachód) KOSSM i SMOK

Bogdan Zamośny b.zamosny [at] pzkosz.pl
Koordynator Regionalny (Północny - wschód) KOSSM i SMOK

Mariusz Świerk m.swierk [at] pzkosz.pl
Koordynator Regionalny (Wschód) KOSSM i SMOK

Ewelina Kobryn e.kobryn [at] pzkosz.pl
Koordynator Regionalny (Południowy - wschód) KOSSM i SMOK

Magdalena Leciejewska m.leciejewska [at] pzkosz.pl
Koordynator Regionalny (Centrum - zachód) KOSSM i SMOK

Paulina Madej p.madej [at] pzkosz.pl
Koordynator Regionalny (Centrum - wschód) KOSSM i SMOK

Mirosław Cygan m.cygan [at] pzkosz.pl
Koordynator Pionu Motorycznego Żeńskiego
tel.: 608 425 254

Dominik Narojczyk [at] pzkosz.pl
Koordynator Pionu Motorycznego Męskiego
tel.: 502 092 367

Mirosław Nosowicz m.nosowicz [at] pzkosz.pl
Koordynator Pionu Medycznego
tel.: 885 881 012

Maciej Krupiński m.krupinski [at] pzkosz.pl
Kierownik Kadr Seniorskich/Koordynator zamówień sprzętu
tel.: 885 881 010

Andrzej Sasin a.sasin [at] pzkosz.pl
Logistyk ds. sprzętu sportowego
tel.: 505 137 947