Licencja stała

W celu uzyskania stałej licencji PZKosz proszę o przesłanie drogą mailową na adres: a.korek [at] pzkosz.pl kompletu dokumentów zgodnie z REGULAMINEM WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO PZKOSZ 2023

 

SYSTEM LICENCJI TRENERSKICH 2023

 

Licencja D PZKosz

- ukończone 18 lat
- przedstawienie dokumentów zgodnie z instrukcją:

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera składa: pisemny wniosek (według wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu).
2. dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do uzyskania odpowiedniej kategorii licencji trenera (certyfikat),
3. ankietę,
4. zdjęcie (w formacie jpg, wyłącznie paszportowe na białym tle , podpisane w nazwie pliku – zdjęcie niepodpisane będzie odrzucone),
5. potwierdzenie średniego lub wyższego wykształcenia
6. sądowe zaświadczenie o niekaralności (KRK),
7. dowód wpłaty 20 zł na konto PZKosz (Bank Pekao S.A. 89 1240 5918 1111 0000 4910 0693)

Uprawnienie

I trener lub trener asystent w rozgrywkach minikoszykówki poniżej kategorii U13

 

Licencja C PZKosz

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera składa: pisemny wniosek (według wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu).
2. dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do uzyskania odpowiedniej kategorii licencji trenera (certyfikat),
3. ankietę,
4. zdjęcie (w formacie jpg, wyłącznie paszportowe na białym tle , podpisane w nazwie pliku – zdjęcie niepodpisane będzie odrzucone),
5. potwierdzenie średniego lub wyższego wykształcenia
6. sądowe zaświadczenie o niekaralności (KRK),
7. dowód wpłaty 20 zł na konto PZKosz (Bank Pekao S.A. 89 1240 5918 1111 0000 4910 0693)

Uprawnienia

- I trener lub trener asystent w rozgrywkach młodzieżowych
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach seniorów poniżej 2 Ligi Mężczyzn i 1 Ligi Kobiet
- trener asystent w Kadrze Narodowej U16 – U19

 

Licencja B PZKosz

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera składa: pisemny wniosek (według wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu).
2. dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do uzyskania odpowiedniej kategorii licencji trenera (certyfikat),
3. ankietę,
4. zdjęcie (w formacie jpg, wyłącznie paszportowe na białym tle , podpisane w nazwie pliku – zdjęcie niepodpisane będzie odrzucone),
5. potwierdzenie średniego lub wyższego wykształcenia
6. sądowe zaświadczenie o niekaralności (KRK),
7. dowód wpłaty 20 zł na konto PZKosz (Bank Pekao S.A. 89 1240 5918 1111 0000 4910 0693)

Uprawnienia:

- I trener lub trener asystent w rozgrywkach 1 Ligi Kobiet
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach 2 Ligi Mężczyzn
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach Bank Pekao S.A 1 Liga
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach Ekstraklasy Mężczyzn i Kobiet (jeśli w klubie jest już co najmniej jeden trener z Licencją A)
- I trener w kadrze narodowej U16 – U19
- trener asystent w kadrze narodowej U20 – U23
- trener asystent w seniorskiej kadrze narodowej

 

Licencja A PZKosz

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera składa: pisemny wniosek (według wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu).
2. dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do uzyskania odpowiedniej kategorii licencji trenera (certyfikat),
3. ankietę,
4. zdjęcie (w formacie jpg, wyłącznie paszportowe na białym tle , podpisane w nazwie pliku – zdjęcie niepodpisane będzie odrzucone),
5. potwierdzenie średniego lub wyższego wykształcenia
6. sądowe zaświadczenie o niekaralności (KRK),
7. dowód wpłaty 20 zł na konto PZKosz (Bank Pekao S.A. 89 1240 5918 1111 0000 4910 0693)

Uprawnienia:

- I trener lub trener asystent w rozgrywkach Ekstraklasy Mężczyzn i Kobiet
- I trener w kadrze narodowej U20 – U23
- I trener w seniorskiej kadrze narodowej

 

Jednocześnie informujemy, że osoby posiadające dotychczasowe licencje trenera (stałe) są zwolnione z opłaty 20 zł za wydanie (nowej) licencji trenera kategorii A, B lub C.

W przypadku podniesienia kwalifikacji, należy złożyć pisemny wniosek o zmianę kategorii licencji trenera wraz z dokumentami potwierdzającymi podniesienie kwalifikacji.