Licencja stała

W celu uzyskania stałej licencji PZKosz proszę o przesłanie drogą mailową na adres: a.korek@pzkosz.pl kompletu dokumentów zgodnie z REGULAMINEM WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO PZKOSZ 2021

 

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera składa: pisemny wniosek (według wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu).
2. dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do uzyskania odpowiedniej kategorii licencji trenera (certyfikat),
3. ankietę,
4. zdjęcie (w formacie jpg, wyłącznie paszportowe na białym tle , podpisane w nazwie pliku – zdjęcie niepodpisane będzie odrzucone),
5. potwierdzenie średniego lub wyższego wykształcenia
6. sądowe zaświadczenie o niekaralności (KRK),
7. dowód wpłaty 20 zł na konto PZKosz (jeśli jest konieczna, patrz niżej)
PKO S.A.

89 1240 5918 1111 0000 4910 0693

 

Jednocześnie informujemy, że osoby posiadające dotychczasowe licencje trenera (stałe) są zwolnione z opłaty 20 zł za wydanie (nowej) licencji trenera kategorii A, B lub C.

W przypadku podniesienia kwalifikacji, należy złożyć pisemny wniosek o zmianę kategorii licencji trenera wraz z dokumentami potwierdzającymi podniesienie kwalifikacji.