Dodatkowa Konferencja Licencyjna dla Trenerów

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że Sekretarz Generalny PZKosz na wniosek Wydziału Szkolenia DS PZKosz podjął decyzję o stworzeniu możliwości zmniejszenia opłaty na rzecz PZKosz, obowiązującej trenerów, którzy nie uczestniczyli w czerwcowej licencyjnej konferencji trenerów i ubiegają się o licencje okresowe trenerów na rozgrywki PZKosz (BLK, 1LK, 1LM, 2LM) oraz PLK.

Trenerzy, którzy wezmą udział w konferencji licencyjnej Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki (13-14 września w Człuchowie), będą mieli zmniejszoną opłatę za brak udziału w konferencji z 2000zł do 1000zł. Koszt udziału w konferencji POZKosz wynosi 200zł.

Dodatkowe informację na temat konferencji POZkosz można znaleźć na stronie: www.pozkosz.com

 

 

 

 

udostępnij