Inauguracja projektu Szkoła Trenerów PZKosz

Uczestnicy projektu Szkoła Trenerów PZKosz w trakcie 2-letniego programu odbędą 12 sesji szkoleniowych. Każda z nich to od 3 do 4 dni, czyli 320 godzin wykładów i zajęć praktycznych według przygotowanego programu szkoleniowego.

news Zdjęcia | Andrzej Romański

GALERIA ZDJĘĆ

Tak jak w przypadku poprzednich edycji, uczestnicy projektu będą mieli okazję uczyć się od najlepszych szkoleniowców z całego świata oraz wybitnych specjalistów w dziedzinach biochemii, fizjologii, czy psychologii sportu. W Gdańsku, w trakcie meczu Polska-Chorwacja, wręczono listy gratulacyjne za znalezienie się w gronie uczestników projektu. Trenerzy z całej Polski odbierali pisma z rąk Prezesa Polskiego Związku Koszykówki Grzegorza Bachańskiego i Sekretarz Generalnej Olgi Kijewskiej-Ratajczak.

- Cieszymy się z inauguracji projektu Szkoła Trenerów PZKosz. Mamy nadzieję, że ta forma szkolenia jeszcze bardziej podniesie wiedzę naszych trenerów i przyczyni się do rozwoju koszykówki w Polsce - powiedział prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.

Szkolenia trenerów odbędą się w formie sesji weekendowych (2-3-dniowe) oraz zjazdowych (4-dniowe), które organizowane będą głównie w Centralnych Ośrodkach Sportu (COS). Uczestnicy projektu Szkoła Trenerów PZKosz 2018-2019 po ukończeniu 2-letniego programu i pozytywnym zdaniu egzaminów końcowych otrzymają licencje A PZKosz. Najlepszy trener projektu, zdaniem powołanej do tego celu Komisji Szkoleniowej, otrzyma możliwość udziału w projekcie FIBA Europe Coaching Certificate (FECC), a 6 wybranych uczestników otrzyma pełne dofinansowanie stażów przy kadrach narodowych. Uczestnicy i absolwenci będą mieli również pierwszeństwo w możliwości odbycia stażu przy kadrach narodowych.

Koordynatorem projektu ponownie jest Arkadiusz Korek, którego zadaniem jest dbanie o prawidłowy przebieg i organizację każdej sesji oraz kontakt z wybitnymi wykładowcami z całego świata. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawować będzie Dyrektor Wydziału Sportowego PZKosz Kazimierz Mikołajec.

udostępnij