Polski Związek Koszykówki rozpoczyna współpracę z ProTrainUp

W pierwszym kwartale 2019 roku Polski Związek Koszykówki wdroży nowy system informatyczny, służący do nadzoru procesu szkolenia zarówno w reprezentacjach, jak i klubach. Ponadto związek otrzyma dostęp do SportLiveTag - oprogramowania służącego do wideo analizy.

news

ProTrainUp to doskonałe narzędzie dla federacji sportowych. Dzięki możliwościom systemu, PZKosz może dostarczać materiały, kontrolować procesu szkolenia oraz identyfikować talenty na podstawie danych statystycznych znajdujących się w systemie. Kluby zyskają narzędzie do stałego monitorowania pracy trenera, kontroli rozwoju zawodników, identyfikacji talentów oraz kreowania wewnętrznego klubowego systemu szkolenia. Dzięki pełnej digitalizacji materiałów i danych, zbędnym będzie wykorzystywania papierowych dzienników i materiałów. - Taki system, dostarczający wielu danych statystycznych, jest dla Związku niezwykle ważnym rozwiązaniem, który ułatwi monitorowanie rozwoju nowych talentów - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes PZKosz. – Wdrożyliśmy system ESOR, dla usprawnienia prowadzenia rozgrywek, teraz czas przekazać trenerom narzędzie wspierające ich codzienną pracę.

Trenerzy zyskają fantastyczne narzędzie statystyczne, które integruje w jednym miejscu dane ilościowe takie jak: statystyki zawodników, plany treningowe, obecności, wyniki testów, czy też pomiarów antropometrycznych. System pozwala na zbieranie danych w postaci komentarzy pozostawianych przy danych treningowych, meczowych czy też podczas okresowej obserwacji zawodnika. Także zawodnik może obserwować, jak radzi sobie na treningach, co powinien poprawić i w jakich elementach osiągnął pozytywny wynik. Rodzice natomiast będą mogli mieć wgląd na wyniki sportowe swoich pociech. Mogą też zobaczyć, czy nie za często opuszczają swoje zajęcia. Mają również dostęp do bilansu opłacanych składek w klubie. System daje również ogromne możliwości w zakresie komunikacji wewnątrz klubu. Dzięki kalendarzowi, komunikatorowi czy też dyskowi klubowemu, wymiana informacji i dokumentów w klubie odbywa się na jednej platformie. - Zarząd, trenerzy oraz cały PZKosz wyraża pełne zadowolenie z nawiązanej współpracy. Mamy nadzieję, że to pomoże w dalszym szkoleniu naszej młodzieży, wyłapywaniu talentów oraz kształceniu polskich trenerów – dodaje Kazimierz Mikołajec, Dyrektor Wydziału Sportowego PZKosz. 

W ramach współpracy firma ProTrainUp przekaże bezpłatny dostępu do systemu ProTrainUp 3.0 na licencji PRO dla wszystkich trenerów i zawodników reprezentacji od 2019 do 2023 r. Wszyscy trenerzy posiadający licencję PZKosz otrzymają 90-dniową wersję programu do wideo analizy SportLiveTag. Związek otrzyma 200 licencji wieczystych na program SportLiveTag. W ramach umowy wszystkie kluby posiadające licencje PZKosz otrzymują 50 % zniżki miesięcznie za dostęp do systemu ProTrainUp 3.0.

Rozpoczęta współpraca dotyczyć będzie także uczestników Szkoły Trenerów PZKosz – trenerzy otrzymają dostęp do ProTrainUp 3.0 na okres trwania kursu. PZKosz z poziomu konta organizacji ma możliwość zarządzania danymi kursantów, takimi jak ich adresy e-mail, loginy i hasła. Co więcej, osoby koordynujące kursy, za pośrednictwem systemu, otrzymają możliwość przekazywania materiałów szkoleniowych, zestawień ćwiczeń oraz plików. Po zakończonym kursie trener będzie miał możliwość korzystania z otrzymanego na kursie konta.

Więcej informacji o systemie ProTrainUp na stronie: https://protrainup3.com/pl

 

udostępnij