SMS PZKosz Łomianki zatrudni trenera przygotowania motorycznego

Wydział Szkolenia Departamentu Sportu Polskiego Związku Koszykówki (ul. Erazma Ciołka 12, 01-402 Warszawa), niniejszym ogłasza zapytanie na zbieranie ofert na stanowisko trenera przygotowania motorycznego w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego PZKosz w Łomiankach (ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki)

news

1) Główne zadania i obowiązki:
a) przygotowanie motoryczne zawodniczek-uczennic NSMS PZKosz Łomianki (24-26 zawodniczek, klasy I-III NLO nr 71 w Łomiankach, wiek 14-19 lat);
b) realizacja zajęć szkoleniowych, w ramach struktury czasowej i rzeczowej wyznaczonej przez Trenera Głównego Szkoły, z zakresu przygotowania motorycznego ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania siłowego, wydolnościowego, szybkościowego, elementów stabilizacji czynnej i biernej, koordynacji ruchowej oraz sprawności ogólnej, nauki i doskonalenia podstawowych umiejętności ruchowych;
c) aktywny udział w tworzeniu i realizacji jednolitej koncepcji przygotowania motorycznego NSMS PZKosz Łomianki oraz wszystkich grup młodzieżowych szkolenia centralnego PZKosz;
d) bieżąca i okresowa analiza oraz ocena poziomu przygotowania motorycznego (w tym FMS, analiza objętości i intensywności obciążeń za pomocą systemu Polar) zawodniczek-uczennic NSMS PZKosz Łomianki, ich postępów w tym zakresie;
e) wyznaczanie indywidualnych programów (i ich realizacja) w niwelowaniu stwierdzonych deficytów oraz doskonaleniu mocnych stron;
f) opieka wychowawcy w Internacie NSMS PZKosz Łomianki w ramach godzin pracy, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem;
g) współpraca z koordynatorem przygotowania motorycznego Wydziału Szkolenia Departamentu Sportu PZKosz.

2) Warunki pracy:
a) umowa o pracę na czas nieokreślony od 01.09.2019;
b) kwota wynagrodzenia do negocjacji - ustalona na indywidualnym spotkaniu.

3) Wymagania konieczne:
a) wykształcenie wyższe pedagogiczne;
b) udokumentowane wykształcenie z zakresu przygotowania motorycznego (studia podyplomowe, kursy, szkolenia, staże itp.);
c) gotowość do pracy na wyłączność Wydziału Szkolenia Departamentu Sportu PZKosz (praca w innych podmiotach wymaga pisemnej zgody);
d) biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
e) umiejętność pracy na komputerze: obsługa podstawowych programów pakietu Office

4) Wymagania pożądane:
a) dorobek w pracy trenera przygotowania motorycznego, najlepiej z zespołami koszykówki;
b) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
c) gotowość do pracy szkoleniu centralnym PZKosz w okresach poza zajęciami programowymi NSMS PZKosz Łomianki (np. w okresie wakacji szkolnych);
d) posiadanie prawa jazdy kat. B.

5) Wymagane dokumenty oraz opracowania i oświadczenia (na piśmie):
a) c.v., w tym przebieg i osiągnięcia w pracy trenerskiej;
b) oświadczenie o niekaralności;
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia trenerskie;
d) zarys własnej koncepcji programu przygotowania motorycznego dla zawodniczek NSMS PZKosz Łomianki;

6) Termin i miejsce składania ofert:
a) dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres: smslomianki@pzkosz.pl ;
b) po otrzymaniu oferty przedstawiciel pracodawcy skontaktuje się z zainteresowanym kandydatem/zainteresowaną kandydatką i powiadomi o dalszej procedurze.
c) w razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji proszę o bezpośredni kontakt z trenerem Romanem Skrzeczem tel. 885 881 007

 

Dyrektor Departamentu Sportu PZKosz
Kazimierz Mikołajec

udostępnij