Informacja o wynikach konkursu

W wyniku zamieszczenia zaproszenia do składania ofert na dostarczenie komputerów do Koszykarskich Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży informujemy, że najkorzystniejszą ofertą okazała się złożona przez Adam Olszar, Aleksander Olszar – wspólnicy spółki InfoLogic s.c

news

udostępnij