Kursy trenerskie na licencje B i C - wrzesień 2021

Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi, przy współpracy z AKS SMS Łódź, rozpoczyna nabór na kurs dla kandydatów na trenerów koszykówki. Absolwenci kursu mogą otrzymać licencję: B i C. Kurs organizowany jest na podstawie licencji nadanej przez Polski Związek Koszykówki.

news

Kursanci zdobędą niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do pełnienia roli pierwszego trenera lub asystenta w zespołach w rozgrywkach prowadzonych przez PZKosz oraz WZKosze.

Licencja kat B uprawniać będzie do prowadzenia w roli pierwszego trenera lub asystenta trenera w rozgrywkach:
– 1 Ligi Kobiet,
– 1 Ligi Mężczyzn,
– 2 Ligi Mężczyzn,
– pracy w ramach pozostałych uprawnień przypisanych licencją C,
oraz w Ekstraklasie Mężczyzn i Kobiet (jeśli w klubie jest już co najmniej jeden trener z licencją A)

Licencja kat C uprawniać będzie do prowadzenia w roli pierwszego trenera, w rozgrywkach:
– 1 Ligi Kobiet,
– 2 Ligi Mężczyzn,
– rozgrywkach młodzieżowych.

Po zdanym egzaminie końcowym kursanci otrzymają CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU LICENCJA B lub C wydany przez SMS, na podstawie którego Polski Związek Koszykówki wyda legitymację trenera.

Wymagania dla uczestników kursu:
– minimum 18 lat,
– co najmniej średnie wykształcenie (kopia świadectwa maturalnego/ ukończenia szkoły średniej),
– dobra ogólna sprawność fizyczna i posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu techniki koszykówki,
– zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy lub lekarz sportowy z informacją o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie na trenera koszykówki),
– zaświadczenie o niekaralności,
– licencja C w przypadku starania się o licencję B,.
Osoby, które ukończyły AWF mają możliwość uczestniczenia tylko w części specjalistycznej kursu z zaliczeniem cz. ogólnej na podstawie suplementu do dyplomu.

Ilość zajęć:
– licencja C – 3 zjazdy,
– licencja B – 4 zjazdy.
Zjazdy odbywać się będą w cyklach piątek – niedziela. Pierwsze zajęcia zaplanowane w dn. 17-19 września 2021 r. Początek 17 września w piątek o godz. 16. W ich trakcie ustalone zostaną terminy kolejnych zjazdów, tak by pasowały one większości uczestnikom!

Zjazdy odbywać się będą na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi przy ul. Milionowej 12.

Forma zaliczenia:
– zaliczenie z części ogólnej + egzamin z części specjalistycznej (teoria i praktyka dyscypliny sportowej),
– uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Nabór na uczestników kursu trwa do 17 września 2021 r. W momencie zgłoszenia należy przesłać e-mailem jedynie wypełniony formularz oraz potwierdzenie przelania na konto odpowiedniej kwoty. Na pierwszy zjazd należy zabrać ze sobą resztę dokumentów w wersji papierowej. Natomiast zaświadczenie o niekaralności należy dostarczyć do Polskiego Związku Koszykówki już po ukończeniu kursu, przed wydaniem stosownej licencji. Liczba miejsc ograniczona! Zapisy wg zasady „kto pierwszy ten lepszy”.

Opłaty należy wpłacić na rachunek bankowy: 05 1600 1462 1030 5743 2000 0002. W tytule przelewu należy wpisać: Kurs trenerski 2020 – Licencja B (lub C) oraz imię i nazwisko kursanta. Jest możliwość rozłożenia płatności na dwie raty.
Koszt poszczególnych poziomów kursu to:
-na licencję B 3 200 zł,
-na licencję C 2 200 zł.
W cenę kursu nie są wliczone wyżywienie i nocleg oraz wydanie legitymacji przez PZKosz.

Więcej informacji dotyczących systemów szkolenia i doszkalania trenerów, na oficjalnej stronie PZKosz, https://szkolenie.pzkosz.pl/szkolenie-wymagane-licencje.html

Do pobrania formularz w wersji:

PDF – Formularz zgłoszeniowy na kurs koszykówki
WORD – Formularz zgłoszeniowy na kurs koszykówki

Więcej szczegółów pod numerami telefonów oraz mailowo:
– Mirosław Trześniewski – 602 611 816
– Elżbieta Nowak – 602 195 375
– e-mail: biuro@akssmslodz.pl

 

udostępnij