Kursy dla kandydatów na trenerów koszykówki

Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu ogłasza nabór na kurs dla kandydatów na trenerów koszykówki. Absolwenci kursu będą mogli otrzymać licencję C lub D Polskiego Związku Koszykówki.

news

LICENCJA D
Uprawnienia:
I trener lub trener asystent w rozgrywkach minikoszykówki poniżej kategorii U13

W szkoleniu na licencję D PZKosz mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria:
a. przedstawią dokument ukończenia 18 lat
b. złożą oświadczenie o niekaralności
c. przedłożą zaświadczenie lekarskie

Program kursu licencja D

LICENCJA C
Uprawnienia:
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach młodzieżowych
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach seniorów poniżej 2 Ligi Mężczyzn i 1 Ligi Kobiet
- trener asystent w Kadrze Narodowej U16 – U19

W szkoleniu na licencję C PZKosz mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria:
a. posiadają minimum średnie wykształcenie i ukończone 18 lat
b. złożą oświadczenie o niekaralności
c. przedłożą zaświadczenie lekarskie

Program kursu licencja C

Kryteria zaliczenia kursów:
1. Obecność i aktywny udział w zajęciach
2. Uzyskanie pozytywnej oceny z konspektu oraz prowadzenia zajęć treningowych
3. Pozytywna ocena z egzaminu
4. Zaliczenie stażu trenerskiego (licencja C)
Po spełnieniu wszystkich wymogów zaliczenia kursu uczestnik otrzymuje stosowny certyfikat, na podstawie którego Polski Związek Koszykówki wyda legitymację trenera.

Kursy będą odbywały się w formie hybrydowej (zajęcia stacjonarne oraz zdalne).
Planowane terminy zjazdów:
Licencja D - 1-2.06.2024
Licencja C - 7-9.06.2024, 14-16.06.2024, 21-23.06.2024, 28-30.06.2024
Zjazdy będą rozpoczynały się w piątki w godzinach popołudniowych.

Zajęcia odbywać się będą w następujących lokalizacjach:
Dolnośląska Federacja Sportu (ul. Borowska 1-3, Wrocław)
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 (ul. Trwała 17/19, Wrocław)

Koszt poszczególnych kursów:
- licencja D: 600 zł (w tym wpisowe 150 zł płatne przy zgłoszeniu i pozostała część płatna przed rozpoczęciem kursu),
- licencja C: 3000 zł (w tym wpisowe 500 zł płatne przy zgłoszeniu i pozostała część płatna przed rozpoczęciem kursu).
W cenę kursu nie są wliczone wyżywienie i nocleg oraz wydanie licencji przez PZKosz.

W celu zgłoszenia się na kurs należy przesłać następujące dokumenty na adres biuro [at] dzkosz.wroclaw.pl:
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów (w przypadku licencji C),
- zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 3,5 x 4,5cm,
- zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy lub lekarz sportowy z informacją o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie na trenera koszykówki),
- potwierdzenia wpłaty wpisowego (150 zł kurs D, 500 zł kurs C).

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Dolnośląskiego Związku Koszykówki we Wrocławiu: 29 1160 2202 0000 0003 1412 6634
W tytule przelewu należy wpisać: Kurs trenerski 2024 – Licencja C (lub D) oraz imię i nazwisko kursanta.

Nabór na uczestników kursu trwa do 22 kwietnia 2024 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
Adrianna Kudłacik tel. 609 888 099, biuro [at] dzkosz.wroclaw.pl

udostępnij