Program Szkolenia dla SMOK

 

Program szkolenia w klasach I - III Szkoły Podstawowej

Program szkolenia w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej