Regulamin powoływania zawodników do Kadr Narodowych

Regulamin powoływania zawodników do Kadr Narodowych Polskiego Związku Koszykówki

Powołanie do szkolenia centralnego Polskiego Związku Koszykówki ma charakter celowy w formie wskazania wytypowanych kandydatów przez sztab szkoleniowy (trenera głównego) danej grupy (kadry, kategorii wiekowej) PZKosz. Lista zawodników-kandydatów do poszczególnych rodzajów szkolenia i kategorii wiekowych jest tworzona przez sztaby szkoleniowe (trener główny) po poprzednim sezonie rozgrywkowym (Mistrzostwa Polski U13, U15, U17, U19 oraz rozgrywkach ligowych seniorskich I i II Liga, a także po Mistrzostwach Europy U16, U18, U20), po obserwacjach szkoleniowych na podstawie oceny selekcyjnej zawodników. Listy te są zatwierdzane przez Wydział Szkolenia Departamentu Sportu PZKosz (Dyrektor Sportowy, Koordynator Szkolenia). Wszelkie zmiany w składzie szkolonych zawodników w danej kategorii wiekowej (rodzaju szkolenia) muszą być uzasadnione przez trenera głównego i zaakceptowane przez Wydział Szkolenia DS. PZKosz.

Powołania te są uwarunkowane następującymi czynnikami:
• Wcześniejsza przynależność do kadry szkolenia centralnego lub innego rodzaju szkolenia,
• Perspektywiczność rozwoju sportowego w kontekście możliwości awansu do kolejnych kadr PZKosz,
• Warunki fizyczne i stan zdrowia,
• Prezentowany poziom wyszkolenia koszykarskiego,
• Opinia środowiskowa (macierzysty klub, trener klubowy) o predyspozycjach do podjęcia wysiłku permanentnego szkolenia, zaangażowaniu w dotychczasowym procesie treningowym i zdolności do efektywnego funkcjonowania w rywalizacji w trakcie zawodów sportowych.

Kryteria powoływania zawodników na zawody mistrzowskie przez Polski Związek Koszykówki

1. Ocena startu w rozgrywkach ligowych (MP) poprzedzających okres przygotowawczy, na bazie obserwacji szkoleniowej oraz oficjalnych wskaźników statystycznych.
2. Odpowiedni stan zdrowia – monitoring stanu zdrowia w całym okresie przygotowawczym.
3. Ocena pracy treningowej w okresie Bezpośredniego Przygotowania Startowego oraz startu zawodnika w grach kontrolnych (meczach i turniejach m/n), szczególnie z przeciwnikiem o dużym potencjale sportowym, na bazie obserwacji szkoleniowej oraz oficjalnych wskaźników statystycznych.
4. Ocena zawodnika przez trenera głównego w aspekcie psychologicznym i społecznym, ze szczególnym akcentem na umiejętności wyjścia z ewentualnych porażek i niepowodzeń oraz zachowania po dobrych, wygranych meczach (sukcesach).
5. Decyzja trenera głównego jest decyzją ostateczną.