Testy naborowe do klas sportowych

Testy naborowe do klas sportowych

Próby motoryczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum)

Próby motoryczne oraz techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (VII klasa Szkoły Podstawowej)

Załącznik nr 1 SP, Liceum

Punktacja do prób technicznych SP, Liceum

Załącznik nr 1 VII klasa SP

Obliczanie wyniku końcowego