Kursy trenerskie na licencje B i C - jesień 2022

Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi, przy współpracy z AKS SMS Łódź, rozpoczyna nabór na kurs dla kandydatów na trenerów koszykówki. Absolwenci kursu mogą otrzymać licencję: B i C. Kurs organizowany jest na podstawie licencji nadanej przez Polski Związek Koszykówki.

news

Kursanci zdobędą niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do pełnienia roli pierwszego trenera lub asystenta w zespołach w rozgrywkach prowadzonych przez PZKosz oraz WZKosze.

Licencja kat B uprawniać będzie do prowadzenia w roli pierwszego trenera lub asystenta trenera w rozgrywkach:
– 1 Ligi Kobiet,
– 1 Ligi Mężczyzn,
– 2 Ligi Mężczyzn,
– pracy w ramach pozostałych uprawnień przypisanych licencją C,
oraz w Ekstraklasie Mężczyzn i Kobiet (jeśli w klubie jest już co najmniej jeden trener z licencją A)

Licencja kat C uprawniać będzie do prowadzenia w roli pierwszego trenera, w rozgrywkach:
– 2 Ligi Kobiet,
– rozgrywkach młodzieżowych.

Po zdanym egzaminie końcowym kursanci otrzymają CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU LICENCJA B lub C wydany przez SMS, na podstawie którego Polski Związek Koszykówki wyda legitymację trenera.

Wymagania dla uczestników kursu:
– minimum 18 lat,
– co najmniej średnie wykształcenie (kopia świadectwa maturalnego/ ukończenia szkoły średniej),
– dobra ogólna sprawność fizyczna i posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu techniki koszykówki,
– licencja C w przypadku starania się o licencję B,.

Ilość zajęć:
– licencja C – 3 zjazdy,
– licencja B – 4 zjazdy.
Zjazdy odbywać się będą w cyklach piątek – niedziela. Pierwsze zajęcia zaplanowane w dn. 16-18 września 2022 r. Początek 3 czerwca w piątek o godz. 16.

Terminy kolejnych zjadów: 23-25 września, 30 września – 2 października, 7-9 października

Zjazdy odbywać się będą na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi przy ul. Milionowej 12.

Forma zaliczenia:
– zaliczenie z części ogólnej + egzamin z części specjalistycznej (teoria i praktyka dyscypliny sportowej),
– uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Nabór na uczestników kursu trwa do 16 września 2022 r. W momencie zgłoszenia należy przesłać e-mailem jedynie wypełniony formularz oraz potwierdzenie przelania na konto odpowiedniej kwoty. Na pierwszy zjazd należy zabrać ze sobą resztę dokumentów w wersji papierowej. Liczba miejsc ograniczona! Zapisy wg zasady „kto pierwszy ten lepszy”.

Opłaty należy wpłacić na rachunek bankowy: 05 1600 1462 1030 5743 2000 0002. W tytule przelewu należy wpisać: Kurs trenerski 2022 – Licencja B (lub C) oraz imię i nazwisko kursanta. Jest możliwość rozłożenia płatności na dwie raty.
Koszt poszczególnych poziomów kursu to:
-na licencję B 3 200 zł,
-na licencję C 2 200 zł.
W cenę kursu nie są wliczone wyżywienie i nocleg oraz wydanie legitymacji przez PZKosz.

Więcej informacji dotyczących systemów szkolenia i doszkalania trenerów, na oficjalnej stronie PZKosz, https://szkolenie.pzkosz.pl/szkolenie-wymagane-licencje.html

Do pobrania formularz w wersji:

PDF – Formularz zgłoszeniowy na kurs koszykówki
WORD – Formularz zgłoszeniowy na kurs koszykówki

Więcej szczegółów pod numerami telefonów oraz mailowo:
– Mirosław Trześniewski – 602 611 816
– Elżbieta Nowak – 602 195 375
– e-mail: biuro@akssmslodz.pl

udostępnij